Karolina Cicha
Karaimska Mapa Muzyczna / Karaim Music Map


nr tytuł play mp3
  CD 1: Karolina Cicha & Spółka: Karaimska Mapa Muzyczna
1 Troch szaharda (W mie¶cie Troki / In the town of Trakai)
2 Ijisi baraskiniń (Zapach pi±tku / The smells of friday)
3 Soframyzda (Na naszym stole / At our table)
4 Sałhyr Boju (Rzeka Sałhyr / Salhyr River)
5 Jukła uwłum (¦pij synu mój / Sleep my son)
6 Kiuzdiahi bahda (W jesiennym ogrodzie / In the autumn garden)
7 Bir elimde kemanem (W ręku mym skrzypce / Violin in my hands)
8 Sahyszłar (My¶li / Dreams)
9 Sziriń el (Miły ludu / Merry people)
10 Bir Elmany (Podzielmy jabłko / Let's divide the apple)
11 Kiusiancz (Tęsknota / Longing)
12 Galvieniń kyryjynda, Karaj edim, Karaj barmen (Na brzegu Galwie; Karaimem byłem, Karaimem jestem / On the shore of Galve; I was a Karaim and I am a Karaim)
CD 2: Karaimska Mapa Muzyczna: ¬ródła
1 Tuwmusz Trochka (Rodzone Troki / The hometown of Trakai) – Viktorija Narmontienė, Bijana Jodis, ¶piew
2 Bir bar edi (Dawno, dawno temu / Once upon a time) – Tatjana Maąkevič, ¶piew
3 Kiusiancz (Tęsknota / Longing) – Dominyka Kobeckytė, ¶piew
4 Jukła uwłum (¦pij synu mój / Sleep my son) – Danielius Kobeckis, ¶piew
5 Kołysanka (Lullaby) – Viktorija Narmontienė, Bijana Jodis, ¶piew
6 Muzhuł kielin (Smutna narzeczona / A sad bride) – Kamilis Kobeckis, ¶piew
7 Ijisi baraskiniń (Zapach pi±tku / The smells of friday) – Dominyka Kobeckytė, ¶piew
8 Sziriń el (Miły ludu / Merry people) – Vladimiras Maąkevič, Tatjana Maąkevič, Viktorija Narmontienė, Artūras Juchnevičius, ¶piew
9 Kara Tengiz (Morze Czarne / Black Sea) – Viktorija Narmontienė, Bijana Jodis, ¶piew
10 Troch szaharda (W mie¶cie Troki / In the town of Trakai) – Tatjana Maąkevič, ¶piew
11 Kiusiancz II (Tęsknota / Longing II) – Atėnė Kobeckytė, ¶piew
12 Syjyt jyry sahynczyna kyrancznyn (Pie¶ń żałobna upamiętniaj±ca zarazę na Litwie w 1710 roku / Elegy in memory of the plague in Lithuania in 1710) – Kamilis Kobeckis, ¶piew